Qui sommes-nous ? / Nor gira ?

Image bilingue fr eus2

Qui sommes nous XB 2

Nor gira XB 2

1/ XEDEBAT, c’est une VISION : faire se rencontrer les idées nouvelles, alternatives et opérationnelles du Pays Basque avec les acteurs locaux établis et la population ; créer un circuit court de compétences et d’efficacité !

 

La population du Pays Basque utilise depuis longtemps les circuits courts collectifs pour créer des solidarités entre ses habitants et les amener à devenir acteurs du développement de leur territoire.

Dès les années 1980, la dynamique portée par HEMEN / HERRIKOA propose aux habitants du Pays Basque de contribuer à un autre développement territorial, créateur d’emplois pérennes, en investissant collectivement dans le capital des entreprises locales, toutes tailles confondues. Il s’agit de la première expérience de circuit court financier, l’une des premières en Europe.

 D’autres suivront ….

 

Le circuit court collectif est un moyen au service du renouveau des dynamiques de coopération traditionnelles du Pays Basque, et s’inscrivant désormais dans :

-   La transition écologique, et ses enjeux liés au changement climatique, à la raréfaction des ressources, à la perte accélérée de la biodiversité et à la multiplication des risques sanitaires et environnementaux,

-   La mise en place de « nouveaux services communs » porteurs d’une quête d’un meilleur vivre-ensemble.

Plus qu’économique, la valeur ajoutée recherchée est avant tout sociale.

 

2/ XEDEBAT, c’est une AMBITION : Renforcer les dynamiques de transformation sociale en Pays Basque.

 

  1. Sensibiliser les citoyens du Pays Basque pour contribuer à l’émergence de nouvelles initiatives citoyennes
  2. Créer des réseaux citoyens de proximité autour des projets de transformation sociale
  3. Fédérer les acteurs territoriaux pour mieux accompagner ces projets dans une logique d’intercoopération.

 

3/ XEDEBAT, c’est un OUTIL de financement collectif.

 

En collaboration avec l’association ADEFIP fondée par des acteurs de l’ESS de Nouvelle-Aquitaine et qui gère le site de crowdfunding jadopteunprojet.com (voir informations ici), XEDEBAT bénéficie d’un outil de financement collectif qui sera réservé aux projets d’Iparralde accompagnés par les dispositifs spécialisés. Cette interface bilingue (français/euskara) pourra accueillir prochainement des transactions en Eusko !

 

XEDEBAT, une démarche sociétale au service du bien commun, des idées et de la population !

1/ XEDEBAT, IKUSMOLDE  bat da : Euskal Herriko ideia berriak, alternatiboak eta baliagarriak tokiko aktore eta biztanleekin elkarretaratu ; gaitasun zirkuitu labur eraginkor bat sortu !

 

Euskal Herriko jendetzak zirkuitu labur kolektiboak aspalditik erabiltzen ditu biztanleen arteko elkartasunak sortzeko eta beren lurraldeko garapenaren aktorea bilakatzera ekartzeko .

1980 hamarkadatik, HEMEN / HERRIKOA-k eramanik dinamikoak lanpostu iraunkorren sortzaile den lurraldeko garapena batean parte hartzea proposatzen die Euskal Herriko biztanleei, tokiko eta edozein neurriko enpresen kapitalean kolektiboki inbestituz. Finantza labur zirkuitu lehen esperientzia da, lehenetan Europa mailan.

 

 

Zirkuitu labur kolektiboa Euskal Herriko ohizko kooperazio dinamikoen berpizteko bide bat da, gertakari hauen zati bat izanez :

-   Trantsizio ekologikoa eta bere desafioak : aldaketa klimatikoari, baliabideen eskasari, bioaniztasunaren galtzeari, osasun eta ingurumen arriskuen biderkatzeari  loturik,

-   « Guzien zerbitzu berri » batzuen plantan ematea, elkarbizitza hobe baten bilaketa baten eramaileak direnak.

Gainbalio bilatua ekonomikoa bakarrik ez da, baina soziala da oroz gainetik. 

 

2/ XEDEBAT, ANBIZIO bat da : Euskal Herriko aldatze sozialaren dinamikoak indartu

  1. Euskal herriko herritarrak sentsibilizatu herritarren ekimen berrien sortzean parte hartzeko
  2. Aldatze sozialako proiektuen inguruan hurbileko herritarren sare sortu
  3. Lurraldeko eragileak elkarretaratu proiektu horiek hobeki laguntzeko interlankidetza logiko batean

 

 

 

3/ XEDEBAT, finantza kolektibo TRESNA bat da. 

 

XEDEBAT-ek finantza kolektibo tresna batez gozatzen du, erakunde berezituek lagundutako Iparraldeko xedeentzan erreserbatua izanen dena eta Akitania Berriako ESS-ko aktorek sortu duten eta jadopteunprojet.com webgunea (informazio ikusi hemen) kudeatzen duen ADEFIP elkartearekin elkarlanean. Laster euskoz egiten ahalko dira transakzioak Interfaze elebidun (frantsesa/euskara) hortan!

 

XEDEBAT, guzien ongiaren, ideien eta biztanleen zerbitzuko gizarte ekimen bat da!